Allmänt

HBC har arrangerat ledda träningar för sina medlemmar redan i flere decennier. För spelare i alla åldrar; för barn från dagisålder till pensionärer. Fokus har varit på tävlingsspelare, med goda framgångar.

På våra webbsidor bakom fliken ”Träningsgrupper” liksom i vårt administrationssystem. MyClub, finns träningstillfällena grupperade i grupper:

  • Tävlingsgrupper
  • Juniorer
  • Minibadminton
  • Vuxen- och seniorgrupper

Höstens 2023 träningar börjar enligt följande:

  • Tali måndagen 14.8.
  • Brändö torsdag 17.8.
  • Brunakärr/mejlans onsdag 30.8.

Under höstlovet ä det ingen ledd träning, men man kan spela fritt på träningstiderna. Från onsdag 23.11 till söndag 27.11., under klubbens huvudevenemang (Finnish International) är det inga träningar, inte heller 6.12 på Självständighetsdagen. Eventuella ändringar i träningsprogrammet kan uppstå pga. Tävlingar i hallarna, men om dessa anmäler vi på förväg separat i våra månadsbrev som alla medlemmar får per e-post.

Säsongen slutar 18,12.

Man kan välja den grupp dom verkar vara mest lämplig för egen träning. Byte kan ske efter att man besökt träningen. Tränarna hjälper till att välja lämplig nivå och träningsgrupp.

Anmälningarna är i princip bindande, även om den första träningen anses vara fri. Om du börjar i mitten av säsongen, betalar du endast för resten av säsongen. Uppsägningstiden är en månag, ifall man vill avbryta tränandet mitt under säsongen. Vi hoppas att alla spelare själva kontrollerar och uppdaterar sina personliga uppgifter i MyClub. Om du har problem med att logga in till dina egna uppgifter, kontakta office@hbc-badminton.com

Gruppernas avgifter kan ses i fliken Veckoprogram. Avgifterna inkluderar banhyrorna, tränarnas löner samt bollar. Som regel debiteras avgifterna till självkostnadspris . Avgifterna gäller för en höstsäsong eller en vårsäsong. är säsongen hösten eller den berörda våren.

Fakturan kommer att skickas separat i början av säsongen. Hösten och våren säsonger räkningar kan betalas i en eller två delar. På fakturorna följer detaljerade instruktioner.

För en obetald räkning debiteras påminnelseavgift på 5 euro.

Ett deltagande på träningar och läger förutsätter medlemskap i HBC. Vi rekommenderar spelarna att köpa en olycksfallsförsäkring för träning och tävling. En sådan Sport försäkring kan köpas av badmintonförbundet (se www.sulkapallo.fi) . Försäkringen som föreningens samarbetspartner OP Vakuutus erbjuder ersätter sjukvårdskostnader upp till 15 000€ och kostar 15 / 75 / 195 €, beroende på ålder. Försäkring kan köpas också separat, utan tävlingslicens. HBC har ingen försäkring som ersätter spelarnas eventuella skador för träningar eller tävlingar som har inträffat skador, bara normala ansvars- etc. försäkringar.

Ytterligare information om träningsverksamheten fås av Saara Hynninen, hynninen.saara@gmail.com

Ytterligare information om fakturering, besök economy@hbc-badminton.com

Frågor relaterade till MyClub eller till andra frågor som rör verksamheten kan sändas till: office@hbc-badminton.com