Klubbledningen

Föreningens styrelse har följande sammansättning:

  • Mikael Segercrantz, ordförande
  • Charlotta Nyström, sekreterare
  • Niklas Lindberg, kassör
  • Rauni Karjala, ledamot
  • Jarl Nyström, ledamot,  styrelsens viceordf. och ordförande i ekonomiutskottet
  • Christoffer Segercrantz, ledamot
  • Johanna Segercrantz-Lindholm, suppleant
  • Kim Kaisti, suppleant

Verksamhetsledare i föreningen är Peter Bruun. Han är också föreningens kontaktperson, peter.vonbruun@gmail.com, 040-5026226.

Träningschef och kontaktperson i träningsärenden är  Saara Hynninen, hynninen.saara@gmail.com, 041-5028572