Anmälning och förfrågningar

sport@hbc-badminton.com

Uppge:

  • deltagarens namn
  • hemadress och postnummer
  • födelsedatum
  • förälders/målsmans namn och telefonnummer
  • gärna skola och klass