Välkomna till HBC:s årsmöte 2.3.2022

Helsingfors Badminton Club r.f. Årsmöte. Välkomna till föreningens stadgeenliga årmöte onsdagen den 2.3. klockan 18:30 i Talihallens klubbutrymme samt via Teams. På grund av Covid-19 läget ordnas virtuell deltagarmöjlighet för mötet. Föreningens styrelse kommer att...