HBC har ca. 300 medlemmar, av vilka ca 200 är juniorer som tränar aktivt, minst en gång i veckan. Sammanlagt har HBC åtta aktiva tränare som tar hand om alla dessa juniorer i fyra olika hallar i Helsingfors:

 • Brunakärrs Bollhall
 • Tali Badminton- och Squashhall
 • Puhos-Center på Brändö

Föreningens styrelse har följande sammansättning:

 • Mikael Segercrantz, ordförande
 • Charlotta Nyström, sekreterare
 • Marcus Björkstén, kassör
 • Rauni Karjala, ledamot
 • Jarl Nyström, ledamot,  styrelsens viceordf. och ordförande i ekonomiutskottet
 • Christoffer Segercrantz, ledamot
 • Johanna Segercrantz-Lindholm, suppleant
 • Kim Kaisti, suppleant

Verksamhetsledare i föreningen är Peter Bruun. Han är också föreningens kontaktperson, peter.vonbruun@gmail.com, 040-5026226.

Träningschef och kontaktperson i träningsärenden är  Saara Hynninen, hynninen.saara@gmail.com, 041-5028572