HBC:s stadgeenliga årsmöte hålls i Talihallens klubbrum måndagen den 13.2. kl 18. På mötet behandlas de i föreningens stadgar angivna ärendena. Bl.a. behandlas styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut från i fjol och verksamhetsplanen, inklusive budgeten för 2017. Mötet väljer också den nya styrelsen för HBC.

 

Välkomna alla medlemmar.