HBC ordnar sommarläger i Talihallen
7-11.6 klo 9-15
14-18.6 klo 9-15
2-6.8 klo 9-15

Priset är 200€ och det innehåller
lunch och mellanmål.
50€ rabatt på andra lägerveckan om
du deltar på båda lägrena.
Systerrabatt 50€.

Anmälan till:
Hynninen.saara@gmail.com