Helsingfors Badminton Club r.f. Årsmöte.

Välkomna till föreningens stadgeenliga årmöte onsdagen den 2.3. klockan 18:30 i Talihallens klubbutrymme samt via Teams. På grund av Covid-19 läget ordnas virtuell deltagarmöjlighet för mötet. Föreningens styrelse kommer att vara representerad på plats i Talihallens klubbutrymme. Deltagare som vill delta virtuellt ombedes anmäla sig till Charlotta Nyström (charlotta.nystrom@outlook.com) senast 1.3.